ENBM

Notis Privasi

Jewels Hotel

AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (ACT 709)

MAKLUMAT PELANGGAN

Di Jewels Hotel, kami menghormati privasi dan komited dalam mematuhi undang-undang yang digariskan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan amat menitikberatkan kepentingan privasi dan komited dalam memperoleh kepercayaan dari tetamu kami dengan mengamalkan piawaian yang tinggi untuk melindungi data peribadi.

Polisi kami menggariskan jenis data peribadi yang kami terima dan kumpul, cara kami menerima atau mengumpul, cara penggunaan dan penyimpanan, dan perkongsian sesetengah jenis data peribadi dalam keadaan yang tertentu, prosedur untuk anda mengutarakan sebarang soalan atau permintaan berkenaan dengan data peribadi anda atau dasar-dasar dan prosedur kami dan kepada siapa soalan atau permintaan tersebut harus diajukan dan kaedah untuk berkomunikasi dengan orang yang dipertanggungjawabkan itu.

Dalam dasar ini, data peribadi bermaksud data yang boleh membuatkan anda dikenalpasti seperti nama, alamat, e-mel atau nombor telefon dan yang tidak boleh didapati secara umum dan bukan sebahagian pengenalan kerja anda.

Ia juga termasuk data kepada pilihan dan keutamaan tetamu yang dibekalkan kepada atau direkodkan oleh Jewels Hotel dalam proses melaksanakan urusan perniagaan dengan anda.

BAGAIMANA ANDA MUNGKIN MEMBERI MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Di bawah ini kami akan menggariskan jenis data yang biasanya dikumpul dalam setiap keadaan, tujuan kami berbuat demikian, bagaimana kami akan menggunakan dan menyimpannya.

MEMBUAT TEMPAHAN

Apabila anda membuat tempahan atau menggunakan perkhidmatan Jewels Hotel, adalah perlu bagi kami untuk mempunyai data untuk mengenal pasti anda, menghubungi anda dan untuk memproses pembelian dan permintaan anda. Maklumat ini biasanya termasuk nama, umur, jantina, butiran kad pengenalan atau Pasport, alamat kediaman, nombor telefon, alamat e-mel, nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, keutamaan bahasa dan lain-lain. Ia juga termasuk, jika anda memilih untuk berkongsi data yang dengan kami, keutamaan anda mengenai penyampaian perkhidmatan anda seperti jenis bilik, jenis tempat tidur, dan sebagainya. Anda mungkin ingin tempahan atau pembelian anda diiktiraf dengan program kesetiaan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jewels Hotel. Untuk berbuat demikian, anda mungkin perlu untuk memberikan kami data pengesahan seperti nombor ahli anda di dalam program pihak ketiga tersebut. Kami juga menawarkan diskaun istimewa dari semasa ke semasa yang mungkin mempunyai kriteria kelayakan seperti usia sebagai contoh, untuk warga tua atau kanak-kanak. Untuk menilai kelayakan anda dan memproses tempahan anda dengan betul, kami perlu mencatat tarikh lahir pada masa tempahan. Anda mungkin dikehendaki untuk menyediakan pengenalan peribadi dengan tarikh lahir untuk pengesahan semasa daftar-masuk.

Dari masa ke semasa, kami menawarkan pakej atau perkhidmatan lain yang melibatkan pihak ketiga. Jika anda mengambil bahagian di dalam apa-apa pakej tempahan atau perkhidmatan, data peribadi anda akan dikongsi dengan pihak ketiga tersebut setakat yang perlu untuk memberikan perkhidmatan itu dan memproses pembelian atau permintaan.

Jewels Hotel mungkin akan menggunakan data yang anda berikan untuk menghantar tawaran dan data mengenai perkhidmatan Jewels Hotel dan juga pihak ketiga yang terpilih. Maklumat anda tidak akan diberi kepada pihak ketiga tetapi sebaliknya tawaran pihak ketiga akan disediakan untuk Jewels Hotel yang akan menguruskan pengedarannya.

Jika anda tidak mahu lagi menerima tawaran dan data seperti itu anda boleh berhenti melanggan atau memilih keluar dengan menghantar e-mel kepada pdpa@habibjewels.com, bagi menyatakan permintaan anda beserta pengenalan peribadi yang mencukupi supaya kami dapat bertindak sewajarnya. Semua komunikasi pemasaran kami jenis ini juga akan mengandungi arahan untuk menamatkan keahlian.

MENDAFTAR SEBAGAI AHLI PROGRAM KESETIAAN JEWELS HOTEL DAN MENERIMA PEMBERITAHUAN TAWARAN (JIKA ADA).

Sebagai pelanggan Jewels Hotel, anda mempunyai peluang untuk ditawarkan menyertai program kesetiaan pada masa hadapan. Program-program ini direka untuk menyampaikan perkhidmatan pada tahap yang lebih peribadi, maka data peribadi tambahan adalah diperlukan. Keahlian adalah secara sukarela dan atas jemputan. Dengan memilih untuk mendaftar anda bersetuju dengan pembekalan dan penggunaan data peribadi anda seperti yang lebih khusus yang digariskan dalam Terma dan Syarat program-program ini. Anda boleh membatalkan langganan pada bila-bila masa menggunakan pautan yang disediakan di setiap mesej e-mel dan anda tidak lagi akan menerima tawaran e-mel dan promosi untuk langganan atau laman web yang ditetapkan, mengikut mana yang berkenaan. Anda boleh pada bila-bila masa pada masa akan datang memilih untuk menerima semua pemberitahuan ini.

MAKLUMAT YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI SEPERTI MELALUI KAD MAKLUMBALAS MENGENAI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

Maklumat yang diberikan kepada kami dalam apa-apa cara akan digunakan hanya bagi maksud merekodkan komen anda, berkomunikasi dengan anda berkenaan dengan maklumbalas tersebut, menyemak komen tersebut dengan hotel dan kakitangan yang berkenaan, bagi maksud mengiktiraf pekerja yang cemerlang di dalam penyampaian perkhidmatan dan untuk membangunkan menambahbaikan mutu perkhidmatan.

DENGAN MELAWAT LAMAN SESAWANG RASMI KAMI

Kami menggunakan “cookies” di laman sesawang kami. Cookies adalah cebisan data yang dipindahkan oleh laman Internet ke dalam cakera keras anda untuk tujuan penyimpanan rekod. Penggunaan cookie adalah piawaian industri – anda temui mereka di hampir keseluruhan Internet. Jewels Hotel meggunakan cookies untuk mengenali pelawat apabila mereka kembali ke laman sesawang kami.

Kami juga boleh menilai kandungan dan perkhidmatan kami dan menyesuaikan laman sesawang kami, untuk pelawat, berdasarkan data lain yang kami kumpul seperti alamat IP (nombor yang diberikan kepada computer anda apabila anda menggunakan Internet), tag piksel (atau gifs jelas), dan jenis pelayar internet atau system operasi yang anda gunakan. Maklumat ini dikumpul dalam agregat, tetapi kami boleh mengaitkannya kepada data peribadi anda melalui penggunaan cookies seperti yang dinyatakan di atas.

Selain dari itu, untuk makluman anda, pengumpulan data peribadi adalah proses mengumpul dan mengukur data mengenai pembolehubah kepentingan, dalam cara sistematik yang membolehkan seseorang untuk menjawab soalan kajian yang dinyatakan, hipotesis ujian, dan menilai hasil. Komponen pengumpulan data penyelidikan adalah perkara biasa untuk semua bidang pengajian termasuk sains fizikal dan sosial, kemanusiaan, perniagaan, dan lain-lain. Walaupun kaedah berbeza dengan disiplin, penekanan kepada memastikan koleksi yang tepat dan jujur tetap sama. Kepentingan memastikan pengumpulan data yang tepat dan sesuai. Tanpa mengira bidang pengajian atau keutamaan untuk menentukan data (kuantitatif, kualitatif), pengumpulan data yang tepat adalah penting untuk mengekalkan integriti penyelidikan. Kedua-dua pemilihan kaedah yang sesuai, pengumpulan data (sedia ada, diubah suai atau yang baru dibangunkan) dan arahan dengan jelas ditandakan untuk penggunaan mereka yang betul mengurangkan kemungkinan kesilapan berlaku.

TUJUAN PEMPROSESAN MAKLUMAT PERIBADI

PERKONGSIAN MAKLUMAT PERIBADI

Kami mungkin perlu untuk berkongsi data peribadi anda dalam keadaan seperti berikut:

Sebarang pendedahan data peribadi seseorang tetamu dengan Jewels Hotel kepada pihak ketiga akan dibuat secara sulit dan hanya akan untuk tujuan ia didedahkan.

Jika anda berkongsi dengan kami data peribadi sensitif anda (data yang berkaitan dengan kesihatan fizikal dan mental, kepercayaan agama, perbuatan melakukan jenayah atau pensabitan kesalah dll) kami hanya akan mengumpul, menggunakan atau memproses data peribadi sensitive anda hanya dengan kebenaran jelas anda. Anda mempunyai pilihan, pada bila-bila masa, untuk tidak memberikan data peribadi sensitif anda atau untuk membatalkan kebenaran anda. Walau bagaimanapun, kegagalan untuk memberikan data peribadi sensitif atau pembatalan kebenaran anda boleh menyebabkan kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang berkesan dan berterusan.

BAGAIMANA KAMI DAPAT MELINDUNGI DATA ANDA?

Keselamatan data peribadi anda adalah keutamaan kami. Jewels Hotel mengambil semua langkah-langkah fizikal, teknikal dan berstruktur yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi. Sekiranya kami mendedahkan data peribadi anda kepada ejen-ejen kami yang diberi kuasa atau penyedia perkhidmatan, kami memerlukan mereka untuk bertanggungjawab melindungi data peribadi yang diberikan kepada mereka dengan sewajarnya.

TEMPOH MAKLUMAT PERIBADI DISIMPAN

Kami akan hanya menyimpan data peribadi anda selama yang perlu untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan atau mematuhi keperluan undang-undang, kawal selia dan dalaman. Selepas itu kami akan memusnahkan atau memadam segala data secara kekal.

PERUBAHAN KEPADA KENYATAAN PRIVASI INI

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin mengemaskini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika terdapat perubahan ketara kepada Notis Privasi ini, kami akan memberitahu ada dengan menyiarkan notis perubahan tersebut di laman sesawang rasmi kami atau menghantar anda pemberitahuan secara bertulis. Sila semak semula Notis Privasi ini secara berkala untuk mengetahui bagaimana kami melindungi data anda.

Notis Privasi telah dikemaskini pada Disember 2018

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGAKSES / MEMBETUL / MENGEMASKINI DATA PERIBADI ANDA?

Kami komited untuk memastikan bahawa data peribadi anda yang kami simpan adalah tepat, lengkap tidak mengelirukan dan terkini. Jika terdapat sebarang perubahan kepada data peribadi anda atau jika anda percaya bahawa data peribadi yang kami simpan adalah tidak tepat atau tidak lengkap, mengelirukan atau bukan terkini, sila hubungi kami untuk mengemaskini data peribadi anda.

Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda. Jika anda ingin mengakses data peribadi anda, sila hubungi kami. Sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada jenis data yang diminta kami mungkin akan mengenakan bayaran minima. Kami akan mengambil langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda.

Anda juga boleh menarik balik kebenaran anda berkenaan penggunaan data peribadi untuk tujuan pemasaran pada bila-bila masa, tertakluk kepada sekatan undang-undang atau kontrak dan notis yang munasabah.

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI?

Jika anda perlu menghubungi kami, sila hubungi
Jabatan Khidmat Pelanggan
Jewels Hotel
106, Lorong Mamanda 2
Taman Dato’ Ahmad Razali, Ampang Point
68000, Ampang, Selangor.
Tel: +603-4252 7777
Fax: +603-4252 3577
Email: pdpa@habibjewels.com
Laman Sesawang: http://www.jewelshotel.com.my/

Kami menyediakan Notis Privasi di dalam dwibahasa, Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara dua versi ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.